De Reeshof in Tilburg

 

 

Nieuwbouwwijk "de Reeshof" een groot dorp in de stad.

 

Zelf ben ik sinds 1984 woonachtig in de wijk Reeshof. Onze eerste woning was een nieuwbouw woning in het deel Huibeven en na 9 jaar zijn we verhuisd naar de Campenhoef in het centrum van de huidige wijk. De nieuwbouwwijk de reeshof is gelegen ten Westen van Tilburg , 8km van het centrum en 15 km van Breda waar men in 1978 gestart is met bouwen. Het gebied waar de wijk is gebouwd was bekend terrein omdat mijn opa hier een boerderij heeft gehad en we daar vroeger vaak op bezoek gingen. Hoe het vroeger in de reeshof was is elders op deze site te lezen in het deel  Familie Kusters en de Reeshof .(ook te bereiken via Familie op de navigatiebalk.)

 

Begin jaren zeventig komen in het stadhuis te Tilburg de eerste Reeshof-plannen op tafel. Niemand kan dan zelfs maar vermoeden dat dit het begin is van een enorme stadswijk. Het gros van hen is dan niet eens geboren of  woont nog veilig ander moeders paraplu in Noord, in het centrum of elders in den lande. Misschien, heel misschien, hebben vader en moeder ooit eens een versnapering genuttigd bij café Peerke Staak daar in die ‘bush bush’, maar daar is dan ook alles  mee gezegd. Aanvankelijk waren er slechts een paar duizend bewoners gepland. Het zijn er uiteindelijk heel wat meer geworden. De bevolkingsaanwas in Tilburg moest gehuisvest worden, daarom groeide deze wijk uit tot ver over de 40.000 bewoners die het nu telt.

Nu wonen die duizenden mensen hier in mega-wijk Reeshof, inspiratiebron voor architecten en een leefgemeenschap apart, zo wordt wel beweerd. Wat is er in dat relatief korte tijdsbestek in hemelsnaam gebeurd?  Een duik in de ‘nieuwste geschiedenis’ van wijk Reeshof.

In de periode dat de eerste plannen gelanceerd worden, begin jaren zeventig, zien we overal in Nederland nieuwe wijken als paddestoelen uit de grond schieten. Er is een enorme behoefte aan woningen en ook in Tilburg dwingt de woningnood de gemeente om op zoek te gaan naar een uitbreidingslocatie. Die wordt gevonden aan de westzijde van de stad.

 

De start van plan Reeshof geschiedt door middel van een uitgebreide inspraakprocedure over de gewenste inrichting van dit uitbreidingsgebied. Architecten en belangengroepen worden, geheel in de geest van de tijd, uitgenodigd om mee te denken.

Na diverse rapporten volgt in 1977 een ontwerp-structuurschets dat nog steeds onderwerp van inspraak vormt. De dienst Publieke Werken heeft een aantal bestaande plannen in Nederland bekeken en vindt de wijk Haagse Beemden in Breda daarbij het meest aansprekend. Er wordt in die tijd ook veel waarde gehecht aan de relatie tussen een woonwijk en het landschap. Het thema milieu geniet volop belangstelling; het bestaande landschap en daarbij vooral het intact laten van landschappelijke elementen heeft  hoge prioriteit. Voorts is er veel kritiek op de eenzijdigheid van naoorlogse woonwijken en betreurt men het verloren contact met de natuur  door uitdijing van de stad.

 

Buro Maas dat eerder voor Haagse Beemden in Breda de landschapstudie verrichtte, krijgt daarom opdracht tot een studie naar het landschap in het gebied Reeshof en naar de mogelijke begrenzing van de nieuw te bouwen wijk. Hieruit resulteert in 1977 het rapport ‘Stadsrandstudie Tilburg Noord-West’ . Deze studie bevat een zeer uitgebreide inventarisatie van landschapsken- merken.

 

 

In 1978 wordt gestart met de voorbereiding van het eerste deel van de Reeshof: Gesworen Hoek en kort daarop ook van Huibeven. Beide wijken maken onderdeel uit van het bestemmingsplan Reeshof 1, dat in 1980 wordt vastgelegd. De gemeente stelt vooral duidelijk dat de Reeshof een eigen identiteit moet krijgen, een identiteit die gerealiseerd moet gaan worden door het nastreven van twee principes: zelfstandigheid en diversiteit. Wat zelfstandigheid betreft moet de Reeshof als zelfvoorzienende wijk kunnen gaan functioneren met voldoende scholen, voldoende recreatieve voorzieningen en ook voldoende culturele voorzieningen. Verder zal er een breed aanbod van winkels moeten komen. Men is zich er wel van bewust dat dit alles een streven is en dat er dus ook goede verbindingen moeten komen met de rest van Tilburg alsmede met de omliggende dorpen.

 

Wat de woningbouw betreft voorspellen de plannen voor de Gesworen Hoek vooral eentonigheid:  eensgezins-woningen en nog eens eensgezins-woningen.  Later zal er hier en daar wat variatie aangebracht worden  door uitbouwtjes van keukens of garages. Verder zijn er op enkele punten op straathoeken kleinschalige appartementencomplexen te vinden.

Tussen 1978 en 1980 wordt deze eerste Reeshofwijk gebouwd; in  december 1981 betrekken de eerste bewoners van de Reeshof hun huizen. Het Biervlietplein bijt het spits af.

Nog strakker dan de Huibeven oogt de opzet van Heerevelden en Campenhoef, plan Reeshof  2. We vinden we er wel dezelfde strakke schuine buurtassen  als in Huibeven, maar er is minder variatie in type straten: de no nonsense mentaliteit leidt tot een vervlakking in de stedenbouw.  Op enkele uitzonderingen na –we hebben het dan bijvoorbeeld over  Hoevelakenstraat , Hornstraat en Hindelopenstraat- zien we vooral veel van hetzelfde. Wel komen er nu nog meer twee-onder-een-kap woningen en is er zelfs sprake van een nieuwe variant, te vinden aan de Katwoudestraat: blokken van twee woningen van drie bouwlagen in een zwart blok met een dakpatio, geschakeld door telkens twee kleinere witte bungalows. 

 

Tegelijkertijd met de planontwikkeling voor Reeshof 2 wordt in 1988 ook verder gekeken naar het uitbreidingsgebied Hoge Witsie (Reeshof 2 en 3). Plan 3 wordt dan nog niet vastgesteld omdat er behoefte is aan een herbezinning, niet alleen ten aanzien van de strakke verkaveling van Heerevelden, maar ook ten aanzien van de omvang van het gebied. Uiteindelijk wordt besloten de Reeshof verder naar het westen te vergroten, tot zelfs over de Donge. Aan de oostzijde van de Donge worden Tuindorp de Kievit, Dongewijk en Leeuwerik gepland, aan de overzijde Dalem Noord en Dalem Zuid.

In deze periode zien we overal in Nederland enorme nieuwbouwwijken, ‘Vinex-wijken’, ontstaan. Dit als gevolg van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex), een rijksnota die voorziet in een uitbreiding van 1 miljoen nieuwe woningen in Nederland. De Reeshof  is, doordat aan de bestaande nieuwbouwwijken Gesworen Hoek, Huibeven, Campenhoef en Heerevelden nog een aantal nieuw te bouwen wijken toegevoegd worden, uiteindelijk de Vinex-wijk van de stad Tilburg.

Rond die periode realiseert men zich dat er een nieuw totaalplan voor de Reeshof moet komen, de ontwikkelingsschets dateert immers van 1977. In 1991 lanceert men de structuurschets Reeshof waarin 4 gebieden worden onderscheiden, samen goed voor 11.500 woningen in plaats van de 6000 woningen in de oorspronkelijke plannen. Overigens blijft zelf dan het aantal geplande woningen nog onder het uiteindelijke aantal dat gerealiseerd zal gaan worden.

Het eerste gebied is het gebied Reeshof 1: Gesworen Hoek en Huibeven. De strook tussen Wandelbos en Reeshof 1 blijft gehandhaafd en is onderdeel van de ecologische verbindingszone aan de westkant van Tilburg. Het tweede gebied is De Kievit (Hoge Witsie, Heerevelden en het gebied ten westen ervan tot aan de Donge). Het derde gebied is de Stationszone, het gebied aan weerszijde van de spoorlijn, het geplande station, inclusief Campenhoef en Witbrant. Het vierde gebied betreft de uitbreidingen over de Donge, ten westen van de Kievit en bijna tot aan de Bredaseweg. De Donge en omgeving moeten een groen element vormen.

 

De infrastructuur en met name het wegennet bleef hierbij toch wel achter en is qua ontsluiting nog steeds gestoeld op de eerste deelwijken Gesworen Hoek en Huibeven. Deze worden omsloten door de rondwegen Burg. Baron van Voorst tot Voorstweg, de Moerse Dreef, Heerenvelden Dreef en Huibeven Dreef. De meer westelijk gelegen wijken kregen afvoerwegen die aansluiten op de oorspronkelijke rondwegen.

Naast het wijkgebouw met veel faciliteiten, 2 sporthallen, skatebaan, speeltuin, zwembad en twee winkelcentra is er in de wijk toch nog steeds dringend behoefte aan wat meer faciliteiten. Prettig is de beschikking over het Reeshofbos, gelegen tegen het spoor aan, wat een mooie plaats is om uit te waaien. Het daarentegen 'kunstmatig' aangelegde Reeshofpark, is voltooid en maar moet nog flink groeien. Gelukkig zijn er wel veel verenigingen in onze wijk actief die zorgen voor gepaste ontspanning. Ook zijn er voldoende scholen en medische zorg in de wijk gevestigd.

Het Reeshofstation werd na jaren van stechelen tussen de gemeente en de spoorwegen in december 2003 opgeleverd. 

 

Al met al een grote wijk met veel jonge bewoners, waar nog veel moet gebeuren, maar waar het mooi en bovenal lekker rustig wonen is.

 

Het boek "van Reij's hof tot Reeshof" over het ontstaan en historie van de wijk Reeshof.

 

Het boek Van Reij's hof tot Reeshof beschrijft op een vlotte en toegankelijke wijze de geschiedenis van de Tilburgse wijk "de Reeshof" en haar omgeving. Het is de geschiedenis van een oorspronkelijk dun bevolkt agrarisch gebied dat tot diep in de 20e eeuw ver weg lag van alles en iedereen. Aan het eind van die eeuw verrees er een grootschalige Vinex-woonwijk in het gebied. De geschiedenis van Reeshof komt in dit boek tot leven en blijkt vele onverwachte facetten te hebben. Het is een gebied waar de prehistorische mens aanwezig is geweest, waar heideboeren trachtten te overleven en hun schapen naar Brussel dreven. Er werden landgoederen aangelegd om de natuur te ontginnen waaronder landgoed Dongewijk en landgoed de Reij's hof, dat aan Reeshof haar naam heeft gegeven.

Het boek laat de oorspronkelijke bewoners aan het woord en het besteedt aandacht aan de nog zichtbare historie in de wijk, zoals de Kievitshoeve, Hoeve Reeshof, de Zandhoeve en Stad Parijs. De lezer kan ook actief de geschiedenis beleven want het boek bevat historische fiets- en wandelroutes en een schatkaart van de Reij's hof.


'Van Reij's hof tot Reeshof' is tevens een pleidooi om waar dan ook in Nederland de historie en de ontstaansgeschiedenis te respecteren. Zelfs als deze onomkeerbaar lijkt te worden weggevaagd door steen en asfalt.

 

Het boek "Van Reij's hof tot Reeshof" is integraal te lezen via de volgende link "van Reij's hof tot Reeshof"

Bron vermelding   :Boek "van Reijs hof tot Reeshof"

Internetsites van  :Bewonersvereniging Reeshofpark (Stuk geschiedenis over de reeshof onder het menu Reeshof voor de komst van de woonwijken )

                          Reeshof-info

                          Reeshof goed begin

                          Reeshoftilburg                      

Directe links naar alle pagina's op deze website :

   Home | Ad en Ellie | Pascalle | Susan | Divayla | Naomi | Honden | Stamboom | Foto's Kusters | Foto's Soethout |

 Kusters en Reeshof | Bels lijntje | Oorlogs verhaal | De Reehof Tilburg | Films Tilburg | Foto's Tilburg | Jurgens textiel Tilburg |

Mijn Wildstar | Technische gegevens Wildstar | Fotoboek motortocht De historie van Yamaha Modificatie wildstar

Schaalmodel Wildstar | Workshop TYRE| Jan Boersma | GPS routes download | GPS routes links |

| Gps routes maken mapsource | GPS routes op Tom tom of Garmin zetten | Mijn auto's | Mijn motoren |

BMW Z3 mijn Z3.| BMW Z3 techn geg.| BMW Z3 historie | BMW Z3 handige links | BMW Z3 handleidingen | BMW Z3 TIS docs|

BMW Z3 films | BMW Z3 foto's | BMW Z3 weetjes.| BMW Z3 artikelen |

BMW Z4 mijn Z4.| BMW Z4 techn geg.| BMW Z4 historie | BMW Z4 handige links | BMW Z4 handleidingen | BMW Z4 TIS docs|

BMW Z4 films | BMW Z4 foto's | BMW Z4 weetjes.| BMW Z4 artikelen |

Motor - Yamaha links | Leuke motor links | Gebruikte software | Update geschiedenis | Sitemap |